Правен анализ на употребата на зимни гуми в Европа

А С О Ц И А Ц И Я НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ София 1415 бул.“Околовръстен път“ №110 Тел.:+359 888 202630 Факс: E-mail:ivanpanchov@medina-med.com www.bgtires.com Изх.№: 28/16.02.2016 г. ДО Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА

Минимална дълбочина на протектора 4 мм и гумите втора употреба

А С О Ц И А Ц И Я НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ София 1415 бул.“Околовръстен път“ №110 Тел.:+359 888 202630 Факс: E-mail:ivanpanchov@medina-med.com www.bgtires.com Изх.№: 33 / 21.06.2016 г. ДО КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ  

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ АПВТВГ

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия. 03.12.2015 г. : Асоциацията внесе в Комисията по транспорт при НС официално становище относно законопроекта. период през който зимните гуми да са задължителни –

Задължителна употреба на зимни гуми

Официално становище на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми (АПВТВГ) Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162 от 08.10.2015, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия. АПВТВГ като организация, имаща пряко отношение