Годишен финансов отчет за 2018г.

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе следното решение:

Общото събрание одобрява и приема с единодушие годишния финансов отчет на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” за 2018г.