Задължително използване на гуми, предназначени за зимни условия

Изготвяне и внасяне в комисията по Транспорт на Народното събрание на становище и предложение за съдържанието на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.