Общо събрание
Управителен съвет
Контролен съвет
Изпълнителен секретар