Задължително използване на гуми, предназначени за зимни условия

Изготвяне и внасяне в комисията по Транспорт на Народното събрание на становище и предложение за съдържанието на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

Съвместни инициативи с Асоциацията на българските застрахователи

Обсъждане с Асоциацията на българските застрахователи на становище и предложение за определяне размера на застрахователното обезщетение при застрахователни събития, довели до щети по автомобилните гуми.

Постоянен контакт с комисията по Транспорт към НС

Установяване на постоянен контакт с комисията по Транспорт към НС за предварително получаване на проекто закони

Кампания за проверка на налягане на гумите

Провеждане на кампания за проверка на налягане на гумите – прес-съобщение и анонсиране в сайта, както и в сайтовете на членовете.

Кампания за проверка на дълбочината на протектора на гумите

Кампания за проверка на дълбочината на протектора на гумите, подкрепена от органите на КАТ

Кампания за разясняване на понятието „DOT на гуми“

Кампания за разясняване на понятието „DOT на гуми“, подкрепена от производители.

Национална кампания „Седмица на гумите“

Национална кампания „Седмица на гумите“ (последната седмица на м. юни) – в сервизи, предложени от членове на организацията се организира предоставяне на безплатни услуги по проверка налягането в гумите и привеждането му до нормата; проверка износването на протектора; проверка за наранявания по гумите; проверка състоянието на резервната гума и консултация

Съвместни мероприятия на Асоциацията с контролните органи

Обучение и съвместна проверка на дълбочината на протектора на гумите.

Съвместни инициативи с медиите и специализирани издания

Ролята на гумите за осигуряване на безопасно движение по пътищата.

Контакти със сродни асоциации от ЕС

Установяване на контакти със сродни асоциации от ЕС и обмяна на опит и добри практики.