Кампания за проверка на налягане на гумите

Провеждане на кампания за проверка на налягане на гумите – прес-съобщение и анонсиране в сайта, както и в сайтовете на членовете.