Кампания за разясняване на понятието „DOT на гуми“

Кампания за разясняване на понятието „DOT на гуми“, подкрепена от производители.