Контакти със сродни асоциации от ЕС

Установяване на контакти със сродни асоциации от ЕС и обмяна на опит и добри практики.