Нов Председател на Асоциацията

На 26.09.2018 г. Общото събрание на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми избра нов Управителен съвет в състав: Иван Панчов, Диана Яръмова, Никола Николов, Георги Крумов, Борислав Враджалиев, Калоян Ганев и Иван Хаджийски.
   
На своето първо засадение, проведено на 17.10.2018 г. новият УС избра председател и зам.председател:
– За Председател на УС бе номиниран и единодушно със 7 гласа „ЗА“ бе избран  Борислав Враджалиев. 
– За Зам. председател бяха издигнати две кандидатури: С 4 гласа „ЗА“ Иван Панчов срещу 3 гласа „ЗА“ Георги Крумов за Зам. председател бе избран Иван Панчов