Годишно редовно Общо събрание на Асоциацията

На 18.06.2019 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми“. Общото събрание взе следните важни решения:
 
1. Общото събрание прие с единодушие Доклада на Управителния съвет  и отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” през 2018г.
 
2Общото събрание с единодушие освободи досегашните членове на Управителния съвет: Иван Панчов – Председател; Никола Николов – Зам. Председател и членове: Борислав Враджалиев, Георги Крумов, Диана Яръмова, Иван Иванов, Калоян Ганев. 
 
3. Общото събрание избра нов Управителен съвет в състав: 
Иван Панчов, Диана Яръмова, Никола Николов, Георги Крумов, Борислав Враджалиев, Калоян Ганев и Иван Хаджийски.
   
На своето първо засадение, проведено на 18.06.2019 г. новият Управителен съвет единодушно избра:
– За Председател – Борислав Враджалиев. 
– За Зам. председател – Иван Панчов.