Общо събрание на Асоциацията 26.09.2018 г. 

На 26.09.2018 г.  от 12:00 ч., в хотел „Силвър Хотел”, бул. „Симеоновско шосе“ №6, гр. София се проведе Общо събрание на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми.  На събранието присъстваха следните редовни членове:

 1. „АГРИНА“  ЕООД,  представлявано от Румен Господинов;
 2. „АСТ“ ООД ,представлявано от Вячеслав Савельев;
 3. „АТ Бацалов“ ООД , представлявано от Иво Бацалов;
 4. „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД , представлявано от Красимира Янева
 5. „ДИНАМИК ПРОДЪКТС“ ООД , представлявано от Ангел Муташки;
 6. „ЕВРОПА ГУМИ ОВЧА КУПЕЛ“ ООД, представлявано от Красимир Миланов;
 7. „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД, представлявано от Иван Хаджийски;
 8. „КАМА БАЛКАНИ“ ООД, представлявано отДимитър Димитров;
 9. „КАРИО“ ООД, представлявано от Калоян Ганев;
 10. „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представлявано от Иван Иванов;
 11. „МЕДИНА МЕД“ ООД, представлявано отИван Панчов;
 12. „НИРА КОМЕРС“ EООД , представлявано от Николай Киров;
 13. „ПРИМЕКС“ ЕООД, представлявано отГеорги Крумов;
 14. „РУБИКОН“ ООД,представлявано от Светослав Геров
 15. „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД, представлявано отНикола Николов;
 16. „ХЕЛИОС“ АД, представлявано отСтоян Гатев.

От асоциираните членове присъстваха:

 1. АЛЕКСАНДРА НАКОВА,търговски представител наGALGO PRE-Q;
 2. БОРИСЛАВ ВРАДЖАЛИЕВ,търговски представител на GOODYEAR DUNLOP TYRES,

Събранието  изслуша, обсъди и прие Отчет за работата на УС през 2018г. Приети бяха Насоки за работата през 2019 г.

Събранието изслуша и прие Отчет на Контролния съвет за финансовото и организационно състояние на Асоциацията.

Събранието проведе избор на нов Управителен съвет.

По време на събранието бяха издигнати следните кандидатури:

 1. Иван Панчов – „Медина Мед” ООД
 2. Диана Яръмова – Диана” ООД
 3. Никола Николов – „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД
 4. Георги Крумов – „ПРИМЕКС“ ЕООД
 5.   Борислав Враджалиев  – GOODYEAR DUNLOP TYRES
 6. Калоян Ганев – „КАРИО“ ООД
 7. Иван Хаджийски – „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД
 8. Иван Иванов – „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 9. Вячеслав Савельев – „АСТ“ ООД
 10. Димитър Димитров – „КАМА БАЛКАНИ“ ООД

Чрез тайно гласуване, проведено от комисия по избора, за членове на новия УС бяха избрани:

 1. Иван Панчов
 2. Диана Яръмова
 3. Никола Николов
 4. Георги Крумов
 5.    Борислав Враджалиев
 6. Калоян Ганев
 7. Иван Хаджийски   

Събранието  прие изменения в Устава на Асоциацията.

В точка разни по негова молба Валери Киров бе осводен от Контролния съвет. На негово място единодушно бе избран Николай Киров от  „НИРА КОМЕРС“ EООД.