Съвместни инициативи с Асоциацията на българските застрахователи

Обсъждане с Асоциацията на българските застрахователи на становище и предложение за определяне размера на застрахователното обезщетение при застрахователни събития, довели до щети по автомобилните гуми.