Съвместни инициативи с медиите и специализирани издания

Ролята на гумите за осигуряване на безопасно движение по пътищата.