Съвместни мероприятия на Асоциацията с контролните органи

Обучение и съвместна проверка на дълбочината на протектора на гумите.