Задължително използване на гуми, предназначени за зимни условия

Изготвяне и внасяне в комисията по Транспорт на Народното събрание на становище и предложение за съдържанието на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

Съвместни инициативи с Асоциацията на българските застрахователи

Обсъждане с Асоциацията на българските застрахователи на становище и предложение за определяне размера на застрахователното обезщетение при застрахователни събития, довели до щети по автомобилните гуми.

Национална кампания „Седмица на гумите“

Национална кампания „Седмица на гумите“ (последната седмица на м. юни) – в сервизи, предложени от членове на организацията се организира предоставяне на безплатни услуги по проверка налягането в гумите и привеждането му до нормата; проверка износването на протектора; проверка за наранявания по гумите; проверка състоянието на резервната гума и консултация относно срока на годност на гумите;

« Older Entries