Правен анализ на употребата на зимни гуми в Европа

А С О Ц И А Ц И Я
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ
И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ
София 1415
бул.“Околовръстен път“ №110
Тел.:+359 888 202630
Факс:
E-mail:ivanpanchov@medina-med.com
www.bgtires.com
Изх.№: 28/16.02.2016 г. ДО
Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯ,
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ГР. СОФИЯ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162

Уважаеми г-н Вълков, в продължение на срещата ни от 02.02.2016 г. тук приложено Ви изпращаме допълнителна информация относно „Правен анализ на употребата на зимни гуми в Европа“. За Ваше улеснение тук поместваме превод на български на основната информация:

НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Зимна гума“ (или „Гума за сняг“ съгласно Директива 92/23/EEC) е „гума, чиито шарка, материал и структура на протектора са основно проектирани така, че при наличие на кал и пресен или размекнат сняг да се постигнат по-добри показатели, отколкото при нормална гума (по отношение на нейната способност да осигурява първоначално задвижване, да поддържа или да спре движението на превозно средство). Шарката на протектора на зимната гума основно се състои от канали и/или твърди блокчета, които са по-раздалечени отколкото при нормалната гума“. Съгласно посочената директива зимните гуми се означават с надпис M+S (Mud and Snow) или M.S, M&S, M-S.

image4Съгласно Регламенти (ЕС) № 661/2009 и № 523/2012 на Комисията чрез Приложение 7 от Регламент № 117 на ИКЕ на ООН, се провеждат сравнителни изпитвания, при които резултатите на изпитваните гуми се съпоставят с показателите на стандартни еталонни гуми. Гумите, надхвърлили минималното ниво, получават правото да носят специална маркировка, известна като 3PMSF(three-peak mountain snowflake), която представлява снежинка в рамката на три планински върха.

По този начин законодателството разграничава „зимни гуми“ маркирани като M+S (M.S, M&S, M-S) от „зимни гуми, предназначени за използване при тежки снежни условия“, които се маркират едновременно с M+S и 3PMSF.

Правен анализ за употребата на зимни гуми в Европа през 2015г.

Гуми за пътнически (леки) автомобили:

А. Абсолютно задължително използване на зимни гуми през определен период от годината, по всички пътища, независимо от метеорологичните условия:

Държава Период Условия
Естония 1 Декември – 1 Март 4 гуми M+S с най-малко 3мм дълбочина на протектора (ДП). Разрешават се гуми със шипове между 15 Ноември и 31 Март.
Финландия 1 Декември – края на Февруари Гуми M+S с най-малко 3мм ДП. Законът се прилага и за чужденци, пътуващи в страната.
Литва 10 Ноември – 1 Aприл Гуми M+S с най-малко 3мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 3мм ДП плюс вериги.
Латвия 1 Декември – 1 Март Гуми M+S с най-малко 4мм ДП.
Словения 15 Ноември – 15 Март 4 гуми M+S с най-малко 3мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 3мм ДП плюс вериги. Задължение за зимни гуми за туристи, само ако има сняг на пътя
Босна и Херцеговина 15 Ноември – 15Aприл 4 гуми M+S с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 4мм ДП плюс вериги.
Македония 15 Ноември – 15 Maрт 4 гуми M+S с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 4мм ДП плюс вериги. Законът се отнася и за пътуващи чужденци.
Норвегия 15 Ноември – 31 Maрт Гуми M+S/3PMSF с най-малко 3мм ДП. Законът се прилага и за чужденци, пътуващи в страната.
Хърватска 15 Ноември – 15Aприл 4 гуми M+S с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 4мм ДП плюс вериги.
Черна гора 15 Ноември – 31 Maрт Гуми M+S поне на задвижващата ос.

В. Задължителна употреба на зимни гуми, при наличие на зимни условия*:

Държава Период Условия
Австрия 1 Ноември – 15Април
+ зимни условия
Зимни гуми с най-малко 4мм ДП.
Чешка Република 1 Ноември – 31 Март
+ зимни условия
4 гуми M+S с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми плюс вериги.
Германия Зимни условия 4 гуми M+S. Законът се прилага и за чужденци, пътуващи в страната.
Люксембург Зимни условия 4 гуми M+S. Законът се прилага и за чужденци.
Румъния Зимни условия Гуми M+S с най-малко 1,6мм ДП
Словакия 15 Ноември – 31 Март
+ зимни условия
Гуми M+S с най-малко 3мм ДП. Допускат се летни гуми плюс вериги.
Швеция 1 Декември – 31 Март
+ зимни условия
Гуми M+S с най-малко 3мм ДП.
Косово Зимни условия 4 гуми M+S (допускат се вериги).
Турция 1 Декември – 1 Aприл
+ зимни условия
Гуми M+S и/или 3PMSF на двете оси за автомобили клас „A“. Допуска се употребата на вериги, без това да заменя зимните гуми. Отнася се и за чужденци.
Италия 15 Ноември – 15 Aприл
+ зимни условия
Зимни гуми с най-малко 1,6мм ДП. Допускат се вериги.
Сърбия 1 Ноември – 1 Aприл
+ зимни условия
4 гуми M+S с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 4мм ДП плюс вериги.
Молдова 1 Декември – 31 Март
+ лед или сняг
4 гуми M+S или вериги с най-малко 1,6мм ДП. Допускат се вериги.
Русия Декември – Февруари Гуми M+S и/или 3PMSF с най-малко 4мм ДП. Допускат се летни гуми с най-малко 4мм ДП плюс вериги.

* Зимни условия – когато на пътя има сняг или лед

С. Задължителна употреба на зимни гуми в определени региони:

Държава Условия Пояснения
Франция Съгласно пътните знаци Не се изискват зимни гуми, но са зъдължителни вериги за означените пътища (препоръчителни зимни гуми).
Испания В зависимост от метеорологичните условия и пътищата Не се изискват зимни гуми, но са зъдължителни вериги за означените пътища (препоръчителни зимни гуми).
Албания В зимни условия, в зависимост от региона/пътя Задължителни вериги в определени региони. Задължението се отнася за задвижващи оси на камиони и ремаркета.

Страни без изисквания за зимни гуми

 • Албания – Няма изискване, но са зъдължителни вериги за сняг в определени местности.
 • Белгия – Няма изискване.
 • България – Няма изискване, но са зъдължителни за означени пътища.
 • Дания – Няма изискване.
 • Гърция – Няма изискване, но стават задължителни по указание на полицията.
 • Унгария – Няма изискване, но стават задължителни при лед/сняг на пътя.
 • Ирландия – Няма изискване.
 • Косово – препоръчителни при зимни условия.
 • Холандия – Няма изискване. Веригите са забранени.
 • Полша – Няма изискване, но са зъдължителни за означени пътища.
 • Португалия – Няма изискване за зимни гуми, но са зъдължителни вериги за означени пътища.
 • Швейцария – Няма изискване за зимни гуми, но са възможни глоби за водачи с летни гуми, задръстващи движението или предизвикващи ПТП при снежни условия, както и отказ на застрахователни компании от пълно обезщетение при ПТП, предизвикани от употребата на летни гуми при зимни условия.
 • Великобритания – допускат се вериги на пътища, покрити с лед и сняг. Tе са забранени на пътища, които са чисти или частично покрити.
 • Украйна – Няма изискване.

Уважаеми г-н Вълков, надяваме се горната информация да подпомогне Вас и Комисията при анализа и разискванията на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162.

С пожелание за успешна и ползотворна работа.

С уважение,

инж. Иван Панчов,
Председател на УС на АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ

Минимална дълбочина на протектора 4 мм и гумите втора употреба

А С О Ц И А Ц И Я
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ
И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ
София 1415
бул.“Околовръстен път“ №110
Тел.:+359 888 202630
Факс:
E-mail:ivanpanchov@medina-med.com
www.bgtires.com
Изх.№: 33 / 21.06.2016 г. ДО
КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯ,
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ГР. СОФИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обединен законопроект под сигнатура № 653-19-3, внесен на 9.03.2016 г.

Уважаеми народни представители,

В продължение на становището на АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ, относно ЗИД на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, внесено в Комисията с  Вх. № ПГ-506-01-250 от 03.12.2015 г. и проведените срещи на представители на УС на Асоциацията с Комисията, тук Ви представяме допълнително становище, в подкрепа на нашето предложението за въвеждане на минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия.

Считаме, че с въвеждането на изискване за минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия ще допринесе за значително намаляване на сивия сектор в областта на търговията с гуми, втора употреба.

В годините след приемането на Р. България за член на Европейския съюз този сектор значително „процъфтя“. Въвеждането на свободно трансгранично движение на стоките с произход от ЕС позволи гумите, втора употреба да се внасят в страната практически безконтролно. Преимуществено те се вкарват от Италия и Гърция и в по-малка степен от Австрия и Германия. Превозът най-често става с бусове, които не подлежат на митнически контрол на границата, за разлика от ТИР-овете, чийто товари се съпровождат с ТИР-карнети. В един бус се побират средно около 300 бр. леки гуми, втора употреба, т.е. четири буса пренасят колкото един ТИР – 1200 бр.

На вътрешния пазар гумите, втора употреба се продават без фактури и без касов бон, от търговци, които не са регистрирани като вносители на гуми. По наша преценка сивият сектор в тази област съставлява близо 35% от общата търговия с гуми. Наличието на сив сектор в търговията с гуми директно ощетява държавния бюджет.

Безконтролното въвеждане на гуми, втора употреба създава условия за замърсяване на околната среда. Бидейки в края на жизнения си цикъл, те водят до значително образуване на отпадъци от излезли от употреба гуми.

Освен това за тях практически не се заплащат екотакси, тъй като вносът им не се декларира. Вносителите на гуми, втора употреба не са обхванати в официалния регистър на вносителите на гуми в Р. България.

С уважение,

инж. Иван Панчов,
Председател на УС на СНЦ АСОЦИАЦИЯТА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,
ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ АПВТВГ

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

03.12.2015 г. : Асоциацията внесе в Комисията по транспорт при НС официално становище относно законопроекта.

 • период през който зимните гуми да са задължителни – от 01 Декември до 01 Март;
 • минимална дълбочина на протектора на зимни гуми – 4 мм;
 • становища на CONTINENTAL, BRIDGESTONE и  HANKOOK.

02.02.2016 г.: Среща на Управителния съвет с Комисията по транспорт при НС

 • срещата бе организирана от Ив. Панчов;
 • участваха: Ив. Панчов, Г. Крумов, Н. Николов, К. Ганев и Ст. Панчов;
 • на срещата бе разяснено и потвърдено становището на Асоциацията.

16.02.2016 г.: В Комисията по транспорт бе представен правен анализ за използване на зимни гуми в Европа към 2015 г.

Повече можете да прочетете тук.

Задължителна употреба на зимни гуми

Официално становище на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми (АПВТВГ)

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162 от 08.10.2015, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

АПВТВГ като организация, имаща пряко отношение по въпросите, касаещи обезпечаване адекватното ниво на сигурност на всички участници в движението по пътищата, подкрепя законодателните промени, целящи подобряване сигурността при движение по пътищата на страната. Автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността при движението на ППС, респективно безопасността на останалите участници в движението по пътищата. Предлаганият законопроект е изключително необходим и отговаря на една обективна необходимост за вземане на адекватни законодателни мерки, завишаващи нивото на сигурност при движение на ППС.

Считаме, че от съществено значение са някои технически детайли, които следва да намерят отражение в предлаганата законодателна промяна:

1. По отношение на периода, в който са налице зимни условия, предлагаме това да бъде времето от 1 декември до 1 март.
2. Дълбочината на протектора на използваните гуми, предназначени за зимни условия, следва да не е по-малка от 4 мм.
С оглед на изложеното, основавайки се изцяло на техническите специфики на гумите, предназначени за зимни условия, потвърдени и от нарочните становища на производителите, ПРЕДЛАГАМЕ текста на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, да добие следната редакция:

В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4: „4. през периода от 1 Декември до 1 Март, с гуми, предназначени за зимни условия, с дълбочина на протектора не по – малка от 4 милиметра.”

19-Association-position-winter_tires_2015_1_1_28april2016

Hankook-Minimum Removal Tread Depth-en to bg-translation_1_4_28april2016

Continental-Minimum Removal Tread Depth PLT-bg to en-translation_1_3_28april2016

Bridgestone_Minimum Removal Tread Depth PLT_1_2_28april2016