Годишно редовно Общо събрание на Асоциацията

На 18.06.2019 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми“. Общото събрание взе следните важни решения:
 
1. Общото събрание прие с единодушие Доклада на Управителния съвет  и отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” през 2018г.
 
2Общото събрание с единодушие освободи досегашните членове на Управителния съвет: Иван Панчов – Председател; Никола Николов – Зам. Председател и членове: Борислав Враджалиев, Георги Крумов, Диана Яръмова, Иван Иванов, Калоян Ганев. 
 
3. Общото събрание избра нов Управителен съвет в състав: 
Иван Панчов, Диана Яръмова, Никола Николов, Георги Крумов, Борислав Враджалиев, Калоян Ганев и Иван Хаджийски.
   
На своето първо засадение, проведено на 18.06.2019 г. новият Управителен съвет единодушно избра:
– За Председател – Борислав Враджалиев. 
– За Зам. председател – Иван Панчов.

Годишен финансов отчет за 2018г.

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе следното решение:

Общото събрание одобрява и приема с единодушие годишния финансов отчет на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” за 2018г.

Промени в Устава

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе важни решения:

Общото събрание прие с единодушие промени в Устава на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” както следва:

Досегашният Чл.30 се променя като придобива следното съдържание:

(1) „Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква

(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“

Досегашният Чл.31 се заличава.

Общо събрание на Асоциацията 26.09.2018 г. 

На 26.09.2018 г.  от 12:00 ч., в хотел „Силвър Хотел”, бул. „Симеоновско шосе“ №6, гр. София се проведе Общо събрание на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми.  На събранието присъстваха следните редовни членове:

 1. „АГРИНА“  ЕООД,  представлявано от Румен Господинов;
 2. „АСТ“ ООД ,представлявано от Вячеслав Савельев;
 3. „АТ Бацалов“ ООД , представлявано от Иво Бацалов;
 4. „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД , представлявано от Красимира Янева
 5. „ДИНАМИК ПРОДЪКТС“ ООД , представлявано от Ангел Муташки;
 6. „ЕВРОПА ГУМИ ОВЧА КУПЕЛ“ ООД, представлявано от Красимир Миланов;
 7. „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД, представлявано от Иван Хаджийски;
 8. „КАМА БАЛКАНИ“ ООД, представлявано отДимитър Димитров;
 9. „КАРИО“ ООД, представлявано от Калоян Ганев;
 10. „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представлявано от Иван Иванов;
 11. „МЕДИНА МЕД“ ООД, представлявано отИван Панчов;
 12. „НИРА КОМЕРС“ EООД , представлявано от Николай Киров;
 13. „ПРИМЕКС“ ЕООД, представлявано отГеорги Крумов;
 14. „РУБИКОН“ ООД,представлявано от Светослав Геров
 15. „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД, представлявано отНикола Николов;
 16. „ХЕЛИОС“ АД, представлявано отСтоян Гатев.

От асоциираните членове присъстваха:

 1. АЛЕКСАНДРА НАКОВА,търговски представител наGALGO PRE-Q;
 2. БОРИСЛАВ ВРАДЖАЛИЕВ,търговски представител на GOODYEAR DUNLOP TYRES,

Събранието  изслуша, обсъди и прие Отчет за работата на УС през 2018г. Приети бяха Насоки за работата през 2019 г.

Събранието изслуша и прие Отчет на Контролния съвет за финансовото и организационно състояние на Асоциацията.

Събранието проведе избор на нов Управителен съвет.

По време на събранието бяха издигнати следните кандидатури:

 1. Иван Панчов – „Медина Мед” ООД
 2. Диана Яръмова – Диана” ООД
 3. Никола Николов – „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД
 4. Георги Крумов – „ПРИМЕКС“ ЕООД
 5.   Борислав Враджалиев  – GOODYEAR DUNLOP TYRES
 6. Калоян Ганев – „КАРИО“ ООД
 7. Иван Хаджийски – „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД
 8. Иван Иванов – „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 9. Вячеслав Савельев – „АСТ“ ООД
 10. Димитър Димитров – „КАМА БАЛКАНИ“ ООД

Чрез тайно гласуване, проведено от комисия по избора, за членове на новия УС бяха избрани:

 1. Иван Панчов
 2. Диана Яръмова
 3. Никола Николов
 4. Георги Крумов
 5.    Борислав Враджалиев
 6. Калоян Ганев
 7. Иван Хаджийски   

Събранието  прие изменения в Устава на Асоциацията.

В точка разни по негова молба Валери Киров бе осводен от Контролния съвет. На негово място единодушно бе избран Николай Киров от  „НИРА КОМЕРС“ EООД.

 

„СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ“ 25-29 ЮЛИ

shutterstock_244343518-3

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ”  25-29 ЮЛИ 2016 г.

Като организация, имаща пряко отношение към нивото на сигурност на всички участници в движението по пътищата, Асоциацията се ръководи от разбирането, че автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността на  движението. В този смисъл, полагането на грижи за поддържане на доброто състояние на гумите играе първостепенна роля в борбата за намаляване на произшествията по пътищата.

През „СЕДМИЦАТА НА ГУМИТЕ”  сервизи на наши членове ще предоставят следните БЕЗПЛАТНИ услуги за ЛЕКИ и ДЖИПОВИ гуми:

 • проверка налягането в гумите (при необходимост – донапомпване с въздух);
 • проверка на дълбочината на протектора;
 • проверка на резервната гума (при необходимост – донапомпване с въздух).

Забележка: безплатните услуги не включват ремонт и/или смяна на гуми.

Вижте Списък на сервизите .

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧИТЕ КОМПЕТЕНТНА ПОМОЩ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Списък на сервизите

Национална кампания „Седмица на гумите“ 25 – 29 юли 2016

Списък на сервизите, които ще предоставят безплатни услуги за леки и джипови гуми:

 • проверка налягането в гумите (при необходимост – донапомпване с въздух);
 • проверка на дълбочината на протектора;
 • проверка на резервната гума (при необходимост – донапомпване с въздух).

Забележка: безплатните услуги не включват ремонт и/или смяна на гуми.

МЕДИНА МЕД

 • София, Бул. Владимир Вазов 83 в „Търговски комплекс „Вазов /HomeMax – Tehnomarket – KFC/
 • София, бул. „Сливница“ 576, преди Метро 2 и срещу Аико
 • Варна, ЗПЗ, ул. Перла 44 (до Кораба)
 • Пловдив, Бул. „Кукленско шосе“, до околовръсното
 • Пазарджик, НОВ АДРЕС – бул. Пловдивско шосе 115 (до Техномаркет)
 • Бургас, Ул. „Одрин“ 92 – срещу Кроношпан
 • Русе, НОВ АДРЕС – Бул. 3-ти Март 42 (срещу Оргахим)
 • Плевен, НОВ АДРЕС – ул. Метро 3 (База Лабиринт)
 • Стара Загора, бул. „Христо Ботев“ 123 а
 • Стара Загора , „Хрищенско шосе“ № 1 (в отсечката на Околовръстното шосе, между разклоните за Бургас и Казанлък, бившия „Химкомерс“)
 • Казанлък, ул. „Христо Смирненски“ 16, кв. Абаята

ДИАНА – гуми за вас

 • София, Цариградско шосе“ №268, преди б-я „Лукойл“- след КПП на КАТ;
 • София, Ботевградско шосе №350, до б-я „Shell“, преди Долни Богров;
 • София, Околовръстен път №110, между Драгалевци и Симеоново;
 • София, Околовръстен път №765, над „Мосю Бриколаж“ – Люлин
 • Пловдив, Пазарджишко шосе,  след „Техномаркет“;
 • Варна, ул. Девня 110;
 • Бургас, 5-ти километър  срещу КПП на КАТ наАМ Тракия
 • Плевен, ул.“Българска Авиaция“ 27

ПРИМЕКС – гуми и сервиз

 • София, бул. Ботевградско шосе 275
 • Варна, бул. Атанас Москов 74
 • Шумен, ул. Цветан Зангов 1
 • Велико Търново, ул. Козлуджа 3
 • Бургас, ул. Одрин 7
 • Русе, бул. Тутракан 32
 • Добрич, Околовръстен път Добротица 10

МАРГЕЛ

 • МАРГЕЛ МЛАДОСТ – София, бул. Александър Малинов 18
 • МАРГЕЛ ОПЪЛЧЕНСКА – София, ул. Опълченска 53
 • МАРГЕЛ Симеоновско шосе – София, бул. Симеоновско шосе 52
 • МАРГЕЛ БОЯНА – София, бул. Околовръстен път 15
 • МАРЕГЛ СТАРА ЗАГОРА – Стара Загора, бул. България 131А

Автоцентрове Радиал

 • София, бул.“Ген. Д. Николаев“ № 7А (под моста Чавдар;
 • София, бул.“Симеоновско шосе“ №89В;
 • София, бул.“Сливница“ и ул. „Русе“;
 • София,бул. Ботевградско шосе №278;
 • Плевен, ул.”Тодор Табаков” № 2А

Хелиос – гр. Севлиево, Зона Изток 1

Ванина Експорт  гр. Ямбол, Промишлена Зона,  ул. Нарцис 26

ПРЕМИО – Дийома  – гр. Варна, жк Владислав Варненчик, бл. 4

POINT S – гр. Шумен, ул. Цветан Зангов-2.

НИРА  – София, ул. Околовръстен път № 436.

ACT – Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис І №86

Верига сервизи MOTOEXPERT

 • София, бул. „Черни връх“ №179 Б
 • София, бул „Симеоновско шосе“ №5
 • София, бул „Овча купел“ №63
 • София, Горубляне, бул „Самоковско шосе“ №1
 • София, жк. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров срещу блок 18
 • Хасково, бул. „Освобождение“ №112
 • Бургас, Автоцентър Ситроен,Северна промишлена зона (срещу Топлофикация!
 • Русе, ул. Липник №135
 • Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 33
 • Стара Загора, бул. Никола Петков 69 (ФБ Ауто – срещу Метро)
 • Силистра, ул. Тутракан №47
 • Сливен, бул. Старозагорско шосе № 10А
 • Пловдив, бул. Рогошко шосе №38
 • Пловдив, ул. Коматевско шосе 15
 • Плевен, ул. Българска авиация №6
 • Варна, жк. Петлешев,бул. Цар Освободител 150Б
 • Благоевград, ул. Покровнишко шосе 14

Национална верига автосервизи AutoBOX

 • Айтос ул. „Теньо Мангъров“ 1 В
 • Благоевград кв. „Грамада“ ул. „Г. Попов“ 5 (срещу базата на Лукойл)
 • Бургас             ул. „Индустриална“ 19  (с/у стадион Черноморец до Тойота)
 • Бургас             кв. „5-ти километър“ 23 (на главният път посока София)
 • Бяла             ул. „Васил Априлов“ 52
 • Варна Пчелина 891 на ъгъла на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“
 • Варна жк. Победа до бл. 11, бул. „Цар Освободител“ до Тойота
 • Варна бул. „Цар Освободител“ 222
 • Видин             ул. „Цар Иван Асен II“
 • Враца ул. „Втори юни“ 179
 • Главиница ул. „Раковски“ 2Б
 • Добрич ж. к. „Дружба“ 74  Околовръстен път м/у кръгово за Балчик / Албена)
 • Елхово ул. „Александър Стамболийски“ 16
 • Златица ул. „Владислав Варненчик“ 43
 • Исперих ул. „Васил Левски“ 3 срещу бензиностанция Лукойл
 • Казанлък бул. „Александър Батенберг“ 212
 • Кирково ул. „Дружба“ 4
 • Кърджали ул. „Заводска“ 1 (до автогарата)
 • Кърджали кв. Веселчане, бул. „1-ви май“ № 4
 • Несебър курортен к-с „Слънчев бряг“  разклон за с. Тънково
 • Нова Загора ул. „Цар Освободител“ 65А
 • Омуртаг ул.“Заводска“ 1 (на главният път за Търговище)
 • Пазарджик ул. Пловдивска 79Б (срещу КАТ)
 • Плевен срещу КАТ, ул. „Върбишка“
 • Плевен бул. „Русе“ 122
 • Пловдив ул. „Рогошко шосе“ 5 Б
 • Пловдив ул. „Професор Цветан Лазарoв“ № 1
 • Попово бул. „България“ 179
 • Провадия ул. „Сергей Румянцев“ 1Б
 • Раднево ул. „Митьо Станев“ 14А
 • Радомир ул. „Райко Даскалов“ 69а
 • Разлог             ул. „Екзарх Йосиф“ 148 изхода за София до Лукойл
 • Русе             ул. „Мария Луиза“ 2 (срещу завод Арда)
 • Свищов ул. „Патриарх Евтимий“ 66
 • Севлиево ул. „Асенова“ 43
 • Силистра бул. „Велико Търново“ 45
 • Сливен ул.„Банско Шосе“ 13 А (срещу КАТ)
 • Сливен бул. „Панайот Хитов“ 67-А до бензиностанция Ромпетрол
 • Сливен кв. „Дружба“ до бензиностанция „КРЕЛ“
 • Смолян ул. „Родопи“ 130  (в двора на „Рожен Експрес“)
 • София             кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ 13
 • София             жк „Младост 1″ ул. „Кръстьо Раковски“ 30
 • Стара Загора бул. „Патриарх Евтимий“ 42 изход за гр. Хасково
 • Стралджа ул. „Пейо Яворов“ 42, до ЖП надлеза
 • Страцин ул. „Драва“ 26
 • Сунгурларе ул. „Георги Димитров“ 25
 • Тополовград ж.к. Сакар
 • Търговище бул. „Митрополит Андрей“ 70
 • Хасково бул. Съединение 100

За допълнителна информация:

инж. Стоян Панчов – Изпълнителен секретар,

Тел.: 0886 799 550, E-mail: asociacia.bgtires@gmail.com Web: www.bgtires.com