Годишно редовно Общо събрание на Асоциацията

На 18.06.2019 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми“. Общото събрание взе следните важни решения:   1. Общото събрание прие с единодушие Доклада на Управителния съвет  и отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите

Годишен финансов отчет за 2018г.

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе следното решение: Общото събрание одобрява и приема с единодушие годишния финансов отчет на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” за 2018г.

Промени в Устава

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе важни решения: Общото събрание прие с единодушие промени в Устава на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” както следва: Досегашният Чл.30 се променя като придобива

Общо събрание на Асоциацията 26.09.2018 г. 

На 26.09.2018 г.  от 12:00 ч., в хотел „Силвър Хотел”, бул. „Симеоновско шосе“ №6, гр. София се проведе Общо събрание на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми.  На събранието присъстваха следните редовни членове: „АГРИНА“  ЕООД,  представлявано от Румен Господинов; „АСТ“ ООД ,представлявано от Вячеслав Савельев; „АТ Бацалов“ ООД , представлявано от

Видео

Вижте репортаж в сутрешния блок на бТВ Вижте репортаж в сутрешния блок на НОВА Вижте репортаж в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR Вижте репортаж в сутрешния блок на БНТ1

„СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ“ 25-29 ЮЛИ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ”  25-29 ЮЛИ 2016 г. Като организация, имаща пряко отношение към нивото на сигурност на всички участници в движението по пътищата, Асоциацията се ръководи от разбирането, че автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността на  движението. В този смисъл, полагането на грижи за поддържане на

Списък на сервизите

Национална кампания „Седмица на гумите“ 25 – 29 юли 2016 Списък на сервизите, които ще предоставят безплатни услуги за леки и джипови гуми: проверка налягането в гумите (при необходимост – донапомпване с въздух); проверка на дълбочината на протектора; проверка на резервната гума (при необходимост – донапомпване с въздух). Забележка: безплатните услуги не